Aktualności

Dział elektroniczny został powołany wraz z założeniem zakładu w celu świadczenia usług elektronicznych na potrzeby Lasów Państwowych. Zajmuje się naprawą, konserwacją i sprzedażą urządzeń elektronicznych potrzebnych do pracy w lasach.