Wydawca treści Wydawca treści

Informacje ogólne

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie jest jednostką Lasów Państwowych prowadzącą kompleksowe zaopatrzenie leśnictwa.

ZPUH LP został utworzony 1 stycznia 1990 roku na bazie zlikwidowanego ORB LP oraz Wydziałów Zaopatrzenia i Informatyki RDLP w Olsztynie. W następnych latach zakład przechodził wiele zmian organizacyjno-restrukturyzacyjnych i w chwili obecnej w strukturze organizacyjnej znajdują się:

 1. Dział Zaopatrzenia i Zbytu z hurtowniami nr 1 i 2 w Olsztynie, hurtownią nr 3 w Toruniu  oraz hurtownią nr 4 w Katowicach prowadzący sprzedaż dla nadleśnictw, zakładów usług leśnych i pozostałych firm
 2. Magazyn sprzedaży hurtowej środków ochrony roślin działający w oparciu o koncesję uzyskaną z PIOR, będący jednocześnie centralnym magazynem środków ochrony lasu DGLP
 3. Stacja Oceny Nasion utworzona w 1993 r. świadcząca usługi na rzecz nadleśnictw RDLP Olsztyn i Białystok
 4. Dział Elektroniczny został powołany w celu świadczenia usług elektronicznych na potrzeby Lasów Państwowych. Zajmuje się naprawą, konserwacją i sprzedażą urządzeń elektronicznych niezbędnych do pracy w Lasach Państwowych.

Podstawowym zakresem działalności zakładu jest handel - hurtowy i detaliczny.

Główne towary rozprowadzane przez ZPUH LP to:

 • sorty mundurowe
 • odzież myśliwska
 • odzież i obuwie robocze
 • środki ochrony roślin
 • feromony i pułapki
 • repelenty
 • osłonki na drzewka
 • narzędzia leśne
 • narzędzia pomiarowe i do znakowania
 • posiłki regeneracyjne
 • siatki ogrodzeniowe
 • dzianiny cieniujące i agrowłókniny
 • budki lęgowe i karma
 • tusze, tonery, papier
 • samochody osobowe,terenowe, typu pick-up i busy  dla jednostek organizacyjnych LP
 • radiotelefony, drukarki i rejestratory

Mając wyspecjalizowane i w pełni profesjonalne służby zaopatrzeniowe oraz podpisane umowy bezpośrednio z producentami (również zagranicznymi) i wyłącznymi importerami na rynek polski, zakład gwarantuje najwyższą jakość dostarczanych towarów w konkurencyjnych cenach.

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy jednostką organizacyjną Lasów Państwowych i zakupy dokonywane w naszym zakładzie przez jednostki LP, zgodnie z pismem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.04.2004 r., znak: OZ-023-2/04 nie podlegają procedurom zamówień publicznych.