Informacje ogólne

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie jest jednostką Lasów Państwowych prowadzącą kompleksowe zaopatrzenie leśnictwa.

Organizacja

Zakład jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym, wchodzącą w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.