Wydawca treści Wydawca treści

Rejestratory

Zakupy dokonywane w ZPUH LP w Olsztynie przez jednostki Lasów Państwowych  nie podlegają procedurom przetargowym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177).

Oferowane rejestratory są wyposażone w skanery, moduły GPRS, akumulatory i inne akcesoria rekomendowane przez producenta rejestratorów. Są w pełni oryginalnymi urządzeniami i zgodne z wytycznymi DGLP.  Pakiety serwisowe posiadają autoryzację producenta urządzeń.