Wydawca treści Wydawca treści

Środki ochrony roślin i osłonki

Zakupy dokonywane w ZPUH LP w Olsztynie przez jednostki Lasów Państwowych  nie podlegają procedurom przetargowym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177)

Materiały do pobrania