Stacja Oceny Nasion

Stacja Oceny Nasion przy ZPUH LP w Olsztynie została powołana do pracy z dniem 1 lutego 1993 r. Podstawowym zadaniem Stacji jest ocena i klasyfikacja nasion drzew i krzewów leśnych nadsyłanych przez jednostki z terenu działania RDLP w Białymstoku i Olsztynie oraz innych zleceniodawców.

Serwis Elektroniczny

Dział elektroniczny został powołany wraz z założeniem zakładu w celu świadczenia usług elektronicznych na potrzeby Lasów Państwowych. Zajmuje się naprawą, konserwacją i sprzedażą urządzeń elektronicznych potrzebnych do pracy w lasach.